Všeobecné informácie

Cenník služieb

Postup pri vybavovaní žiadostí

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovanie sociálnej služby

Náležitosti potrebné pri nástupe do zariadenia