V príjemnom prostredí a blízkosti Holíčskeho zámku, za podpory zdrojov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR bolo vybudované nové zariadenie sociálnych služieb

- pre seniorov na dožitie
- pre zdravotne a sociálne odkázané osoby
- pre manželské páry aj s rôznym stupňom zdravotnej odkázanosti

Zariadenie je bezbarierové, všetky lôžka majú v dosahu signalizačné zariadenie na privolanie opatrovateľského personálu, všetky ubytovacie miestnosti sú vybavené pripojením na internet a TV signál