Senior Dom Terézia Holíč
Zámocká ulica p.č. 390 / 1-4
908 51 Holíč

IČO: 379 861 98
Tel: 034 6228893
Mobil.: 0911 413 074
Email: [email protected]