Zariadenie pre seniorov a zdravotne odkázané osoby má vytvorené podmienky na poskytovanie služieb:


Ubytovanie
Upratovanie
Prenie a žehlenie
Zdravotné a ošetrovateľské služby
Záujmové a duchovné aktivity
Sociálna rehabilitácia
Stravovanie
Pracovná terapia